Robotica Preloader

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

 

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője

(a továbbiakban: Adatkezelő):

ROBOTICA BUSINESS FORCE Kft.

Elérhetőségeink:

Postai címünk:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 2C 198.

E-mail címünk:

welcome@tiszacipo.eu

Telefonszámunk:

+36707755016

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink, ügyfeleink és minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze Nekünk fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám:

+3613911400

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be.

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez. Karrierportálunk és az azon keresztül nyújtott szolgáltatásunk ugyanakkor regisztrációt és bejelentkezést követően vehető igénybe.

A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan.

A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor például egy webáruházban vásárol, általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a folyamatban lévő vásárlásokat (pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.

Az adatkezelés célja

A weboldalunkra látogató felhasználók munkameneteinek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal programkódja által értelmezhető információkat tartalmaznak, viszont a weboldalt felkereső látogató beazonosítására nem alkalmasak.

A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama

A weboldalunkon alkalmazott egyik funkcionális süti (PHPSESSID), úgynevezett munkamenet süti érvényessége lejár, amint Ön elhagyja, bezárja oldalunk. A másik, a Karrierportál aloldalunkon működő, a süti tájékoztató elfogadását és beállításait tartalmazó funkcionális süti (cookieconsent_status) érvényessége 1 év.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngészőprogram automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngészőprogramoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Google által alkalmazott sütik

Karrierportál aloldalunkon lehetősége van Google vagy Facebook fiókjával is regisztrálni. A Google ennek folyamán sütiket használ a felhasználó beazonosítására. A Facebook adatkezeléseiről a tájékoztató következő fejezetében olvashat.

Az adatkezelés célja

A Google fiókkal történő regisztráció lehetőségének biztosítása.

A kezelt adatok köre

A Google sütijei a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak. A Google szolgáltatásainak adatkezeléséről további, részletes információkat itt olvashat:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu&gl=hu

Az adatkezelés időtartama

A Google szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége változó. Részletes információkat a Google sütik érvényességéről fenti hivatkozáson találhat.

Jogérvényesítés

A Google által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Közösségi média szolgáltatás által alkalmazott sütik

Weboldalunkról közösségi média fiókkal rendelkező felhasználóink továbbléphetnek Facebook, Instagram, illetve LinkedIn közösségi médiás felületeinkre.

A Facebook szintén sütiket, úgynevezett nyomkövető sütiket használ a felhasználó által kezdeményezett tevékenység végrehajtásához.

A Facebook adatkezelésével és a sütik alkalmazásával kapcsolatban további információkat itt találhat:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az adatkezelés célja

A weboldalt felkereső látogatók számára a közösségi média szolgáltatásainak biztosítása.

A kezelt adatok köre

A Facebook által alkalmazott sütik a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés időtartama

A Facebook által a felhasználó által kezdeményezett tevékenység végrehajtáshoz alkalmazott sütik érvényessége általában lejár, amint Ön a weboldalt elhagyja, illetve bezárja a böngésző programjában oldalunk, az egyes sütik érvényességéről a szolgáltató által közzétett fenti tájékoztatókban további, részletes információkat találhat.

Jogérvényesítés

A Facebook által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk a cégünket, szolgáltatásainkat érintő aktuális hírekről és eseményekről, amelyek kapcsán alkalmanként kép- és videófelvételeket is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken. Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra  használjuk, azokat nem továbbítjuk harmadik felek számára.

Az adatkezelés célja

Az érdeklődők tájékoztatása, az ajánlatkérés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel kezdeményezése esetén az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

név,

e-mail cím,

telefonszám,

cím (postai cím).

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető (pl.: ajánlatkérés teljesítése), abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Regisztráció során kezelt személyes adatok

Weboldalunkon regisztrációt követően van lehetősége a Karrierportál szolgáltatásait igénybe venni. A regisztráció önkéntes. Ügyfeleink magán- és jogi személyek (cégek, vállalkozások) egyaránt lehetnek, ugyanakkor a céges kapcsolattartói adatok is tartalmazhatnak olyan, a természetes személy azonosítására alkalmas információkat (pl.: e-mail cím előtagjában a név), amelyek személyes adatnak minősülnek, emiatt az adatkezelés biztonságáról és jogszerűségéről ezek esetében szintén gondoskodunk.

Az adatkezelés célja

A weboldalon nyújtott szolgáltatás biztosítása, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul a regisztráció során megadott adatok kezelése az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A regisztrált felhasználó beazonosításához, a vele történő kapcsolattartáshoz szükséges, alábbi adatok:

vezetéknév,

keresztnév,

e-mail cím,

telefonszám,

jelszó.

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztrált felhasználó adatait hozzájárulása visszavonásáig (törlés kérése) kezeljük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken Tőlünk.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Megadott elérhetőségeinken keresztül írásban szintén bármikor kérheti, hogy a személyes adatai korlátozásra (zárolásra) kerüljenek, A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását, illetve tárolását.

Regisztrált adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Az adatok továbbítása:

A regisztráció során megadott személyes adatait nem továbbítjuk harmadik felek számára.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére az erre feljogosított munkatársaink jogosultak.

Álláskeresői profil adatok

A Karrierportálon regisztrált álláskeresők számára mielőbb próbálunk megfelelő álláslehetőséget kínálni. Nyitott ajánlatainkra a portálon keresztül lehetőségük van jelentkezni. Amennyiben profil adatait is megadja, azzal megkönnyítheti a sikeres pályázást, mivel személyre szabottan tudunk Önnek a szakképzettségének, szakmai tapasztalatainak megfelelő álláslehetőséget ajánlani.

Az adatkezelés célja

A Karrierportálon regisztrált felhasználók munkához jutásának segítése, bemutatása az álláspályázatot kínáló megbízók (szerződéses partnerek)  számára, a toborzási szolgáltatás működtetése.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájárulásán alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR 6. cikk 1. a) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

név,

születési dátum,

állandó lakcím,

tartózkodási hely (ideiglenes lakcím),

telefonszám,

beszélt nyelv(ek),

tanulmányok (szakképzettség) adatai,

munkatapasztalat (előző munkahelyek, betöltött munkakörök, beosztások),

szakmai önéletrajz.

 

Az adatkezelés időtartama

Álláskeresői profiljában megadott személyes adatait önkéntes hozzájárulása visszavonásáig (törlés) kezeljük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken Tőlünk.

A Karrierportálra belépve bármikor törölheti vagy módosíthatja, helyesbítheti megadott adatait, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítette azokat. Álláskeresői profilja törlésére szintén ugyanitt van lehetősége.

Megadott elérhetőségeinken keresztül írásban bármikor kérheti, hogy a személyes adatai korlátozásra (zárolásra) kerüljenek, A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását, illetve tárolását.

Az adatok továbbítása:

Megadott személyes adatait munkaerő-közvetítés, illetve kölcsönzés esetén az álláslehetőséget felkínáló szerződéses partnerünk (megbízónk) felé továbbítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére az erre feljogosított munkatársaink, továbbá munkaerő-közvetítés, illetve kölcsönzés esetén az álláslehetőséget felkínáló szerződéses partnerünk (megbízónk)  munkavállalói jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

Templates title